INFORMACIÓ LEGAL D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) s’informa a tots els usuaris i visitants sobre la informació legal relativa a l’empresa propietària del portal ubicat a www.fmr.cat Nom: Fundació Món Rural CIF: G25586066 Adreça: Av. Prat de la Riba, 27, altell 1ª 25008 Lleida (Espanya) Telèfon: 973229360 Correu electrònic: fmr@fmr.cat CONDICIONS GENERALS D’ÚS La utilització d’aquest lloc web està subjecte a l’acceptació de les següents condicions d’ús. El sol fet d’accedir a aquesta web i utilitzar els seus continguts, implica que l’usuari ha llegit i accepta totes les condicions. La Fundació Món Rural, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis de les Condicions Generals i, en general de tots els elements que integren el disseny i la configuració d’aquesta pàgina web. Igualment,  també es reserva el dret de suspendre, temporalment o definitivament, l’accessibilitat a les seves pàgines web. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades LOPD, garantim la confidencialitat de les dades personals, i el compromís de que cap de les dades personals seran compartides amb altres organitzacions, empreses o persones. L’usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment del que estableix aquesta llei. MODALITATS DE REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa, l’Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval. Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents: a) No desnaturalitzar el sentit de la informació. b) Citar sempre la font de la informació. c) Mencionar la data de l’última actualització de la informació. d) Cal citar sempre l’autor o el titular dels drets.