FES-TE MEMBRE DE LA XARXA
Per donar-vos d’alta com a usuaris de la Xarxa, introduïu el vostre e-mail i dades de contacte per iniciar la tramitació. No oblideu acceptar les condicions d'ús.

Creant un compte nou accepteu aquestes condicions i desitjeu formar part de la Xarxa Arrels Conreus de Sabers

Normes d’ús del web i funcionament de la Xarxa arrels, conreu de sabers

La Fundació del Món Rural és l’administrador del web i l’organisme coordinador del projecte arrels. conreu de sabers.

La Fundació del Món Rural té el dret a:
- Gestionar les altes i baixes dels membres de la Xarxa arrels. conreu de sabers
- Decidir sobre els continguts que els col·laboradors carreguin a la base de dades en funció de si s’adiuen als objectius del projecte,

i té l’obligació de:
- Vetllar pel compliment dels objectius del projecte
- Mantenir informats als membres de la Xarxa arrels. conreu de sabers sobre el projecte
- Fer el manteniment de l’espai web arrels. conreu de sabers.
- La Xarxa arrels. conreu de sabers està constituïda pels col·lectius i organismes amb voluntat de col·laborar amb el projecte arrels. conreu de sabers.

Per formar part de la Xarxa cal ser un col·lectiu, organisme o investigador dedicat a la recerca, divulgació o recuperació de la cultura rural a Catalunya. Els membres de la xarxa adquireixen un nom d’usuari i contrasenya que els permet carregar informació a l’Agenda i Documentació del web arrels. conreu de sabers.

Els organismes col·laboradors tenen el dret a:

-Gestionar continguts a Agenda i Documentació del web arrels. conreu de sabers
- Assistir als grups de treball durant el desenvolupament del projecte
- Participar als grups de treball organitzats en el marc del projecte.

i tenen l’obligació de:

- no falsejar la informació que es carregui al web

Els arxius i documents digitals que els col·laboradors transmetin a la base de dades d’arrels. conreu de sabers han de ser reproduïbles a la pàgina web.

La propietat intel·lectual dels articles és dels seus autors. Poden ser reproduïts, en part, o citats en treballs d'investigació i articles, sempre i quan se’n esmenti la seva procedència.

Aquesta iniciativa és sense ànim de lucre. La difusió d’informació que els organismes i investigadors transmetin a la base de dades del projecte, així com les activitats de les que es faci difusió a la pàgina web en cap cas tindran una finalitat lucrativa per part de la Fundació del Món Rural. En el cas que la Fundació del Món Rural publiqui materials divulgatius relacionats amb el projecte l’explotació d’aquestes obres tindrà finalitats no comercials.